Placeholder image

Actueel

De samenwerkende bewonersondernemingen/wijk-en buurtcentra trekken, daar waar mogelijk, gezamenlijk op om gedeelde vraagstukken het hoofd te bieden. In een viertal werkgroepen wordt op dit moment gewerkt aan de volgende onderwerpen.

Tellen en vertellen

Wat doen de wijk- en buurtcentra nu precies? Jaarlijks wordt er veel gemeenschapsgeld gestoken in de wijk- en buurtcentra. Wat levert dat de inwoners van Alkmaar op? Alleen bezoekersaantallen zeggen niet zoveel. De werkgroep 'Tellen en Vertellen' is een proef gestart waarin een verkenning wordt gedaan hoe ‘de oogst’ in getallen en verhalen kan worden samengebracht. De verwachting is dat rond de zomer 2022 de eerste resultaten kunnen worden gepubliceerd.

Sociaal-cultureel werk

Placeholder image

Een aantal wijken en buurten in Alkmaar doen een beroep op professionele ondersteuning door sociaal-cultureel werkers. Een werkgroep buigt zich over de mogelijkheden tot het versterken van de onderlinge samenwerking. Een van de vragen is welke thema’s, die spelen in de hele gemeente Alkmaar, gebaat zijn bij een gemeente brede aanpak. Denk aan thema’s als eenzaamheid, dagbesteding en meedoen. 

Samenwerking Noord

Placeholder image

In Alkmaar Noord nemen Daalmeer, Mare Nostrum en De Rekere 2.0 deel aan het Vzo. Daalmeer, De Rekere 2.0 en Mare Nostrum ervaren aan den lijve hoe moeilijk het is om het besturen van de organisaties op sterkte én op niveau te houden. De werkgroep gaat op zoek naar een  manier voor bestuurlijke samenwerking waarbij de eigenheid van de organisaties bewaard moet blijven.

Jongerenwerk

Placeholder image De gemeente Alkmaar heeft met de beleidsnota 'Outreachend Jongerenwerk' (zie pagina documenten) een aanzet gegeven tot een andere aanpak van het jongerenwerk. Samen met een extern bureau (Radar) en de bewonersondernemingen zoekt Alkmaar naar een manier om de aandacht voor de jongeren te verbeteren én om de resultaten van het Alkmaarse jongerenwerk beter  in kaart te brengen.