verzameling van alle logo's van de Vzo deelnemers

Deze site is op 27 april 2024 bijgewerkt


Kaartje van Alkmaar met alle wijk- en buurtcentra

Over het Voorzittersoverleg

Het Vzo Alkmaar is een samenwerkingsverband van bestuurders van de bewonersondernemingen, buurt- en wijkcentra in de gemeente Alkmaar. Op deze website vindt u algemene informatie over de wijk- en buurthuizen. De website is ook bedoeld als platform voor het delen van kennis. Heeft u informatie die van belang is voor de bewonersondernemingen stuur dan een mailtje naar secretaris@vzo-alkmaar.nl De deelnemende organisaties zijn: De Rietschoot, Daalmeer, Het Vlijthof, Mare Nostrum, De Blauwe Boom, De Eenhoorn/ De Sociëteit /De Blekerij, De Oever, Zuid-West, De Wachter, Thuis in Overdie, De Alkenhorst, Wijkwaard, Oud Overdie en Overdie Ontmoet. Op de ' pagina deelnemers' van deze site vindt u de contactgegevens van alle bij het Vzo aangesloten instellingen. Het Vzo biedt gemeente en andere instellingen/bedrijven een podium om in één bijeenkomst alle aangesloten bewonersondernemingen, wijk-, buurt- en ontmoetingscentra te bereiken.

De Smederij is niet aangesloten bij het Vzo, maar maakt wel deel uit van de voorzieningen voor de wijken en buurten.

Definitie bewonersonderneming

Een bewonersonderneming is een wijk- of buurtgerichte organisatie van bewoners, die zich richt op de instandhouding en verbetering van het sociale klimaat én de economie van uw buurt/wijk (definitie website gemeente Alkmaar). Tijdens een werkconferentie is (17 mei 2017) de titel 'Bewonersonderneming' losgelaten. Een aantal Vzo-deelnemers blijft de naam 'bewonersonderneming' gebruiken, anderen gebruiken voortaan de naam ontmoetingscentrum, wijkcentrum, buurthuis of huis van de wijk.

Volgende vergadering Vzo

28 mei 2024, De Oever; 9  juli 2024, Mare Nostrum; 24 september 2024, De Daalder; 26 november 2024,Zuid-West.