verzameling van alle logo's van de Vzo deelnemers

Deze site is op 4 juli 2023 bijgewerkt

 In Memoriam Peter Tergau 6 november 1953 – 26 juni 2023

Op maandag 26 juni 2023 is Peter Tergau overleden. Hoewel Peter toenemende gezondheidsproblemen had, kwam zijn overlijden onverwacht. Het was voor ons een grote schok.
Peter was als bestuurder bij veel maatschappelijke organisaties betrokken. Bij de Stichting Het Schermereiland/Buurthuis De Wachter was hij vanaf 2013 bestuurslid; eerst als voorzitter, later als penningmeester. Daarnaast verzorgde hij – onbezoldigd - de administratie voor de stichting. Hij maakte jaren deel uit van het DB van het Voorzittersoverleg van Buurt- en Wijkcentra. Sinds begin van dit jaar was hij officieel geen lid meer van het bestuur van de stichting en waren zijn werkzaamheden overgedragen.
Wij hebben Peter leren kennen en waarderen als een beminnelijke persoonlijkheid, altijd bereid om mee te denken en zaken op te lossen. Zijn ervaring en deskundigheid hebben ons veel gebracht.
We gaan hem missen We zullen Peter nooit vergeten.

Het Bestuur van De Stichting Het Schermereiland/Buurthuis De Wachter
Medewerkers, vrijwilligers en betrokkenen
Oudorperdijkje 65
1821 AP AlkmaarOver het Voorzittersoverleg

Kaartje van Alkmaar met alle wijk- en buurtcentra

Het Vzo Alkmaar is een samenwerkingsverband van bestuurders van de bewonersondernemingen, buurt- en wijkcentra in de gemeente Alkmaar. Op deze website vindt u algemene informatie over de bewonersondernemingen, wijk- en buurthuizen. De website is ook bedoeld als platform voor het delen van kennis. Heeft u informatie die van belang is voor de bewonersondernemingen stuur dan een mailtje naar info@vzo-alkmaar.nl De deelnemende organisaties zijn: De Rietschoot, Daalmeer, Het Vlijthof, Mare Nostrum, De Blauwe Boom, De Eenhoorn/ De Sociëteit /De Blekerij, De Oever, Zuid-West, De Wachter, Thuis in Overdie, De Alkenhorst, De Rekere 2.0, Oud Overdie en Overdie Ontmoet. Op de ' pagina deelnemers' van deze site vindt u de contactgegevens van alle bij het Vzo aangesloten instellingen. Het Vzo biedt gemeente en andere instellingen/bedrijven een podium om in één bijeenkomst alle aangesloten bewonersondernemingen, wijk-, buurt- en ontmoetingscentra te bereiken.

De Smederij is niet aangesloten bij het Vzo, maar maakt wel deel uit van de voorzieningen voor de wijken en buurten.

Vzo-magazine

Laptop, tablet en telefoon met daarop een afbeeling uit het digitaal magazine

Het Vzo is het platform waarbij veertien bewonersondernemingen cq. buurt- en wijkcentra zijn aangesloten. Ze hebben met elkaar zeventien locaties onder hun hoede in Alkmaar (stad). Het digitaal magazine geeft informatie over deze centra en is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de wijken van Alkmaar, voor bestuurders, raadsleden en medewerkers van de gemeente Alkmaar en overige belangstellenden. U vindt in dit VZO-magazine informatie over ouderen, samen eten, vrijwilligers, de locaties, een start in de wijk en wijkgericht ondersteuning. Het magazine is te vinden op www.wijkcentra-alkmaar.nl. Heeft u vragen over het magazine, mist u iets, laat het ons weten! 

Definitie bewonersonderneming

Een bewonersonderneming is een wijk- of buurtgerichte organisatie van bewoners, die zich richt op de instandhouding en verbetering van het sociale klimaat én de economie van uw buurt/wijk (definitie website gemeente Alkmaar). Tijdens een werkconferentie is (17 mei 2017) de titel 'Bewonersonderneming' losgelaten. Een aantal Vzo-deelnemers blijft de naam 'bewonersonderneming' gebruiken, anderen gebruiken voortaan de naam ontmoetingscentrum, wijkcentrum, buurthuis of huis van de wijk.

Nieuwsbrief Vzo

Het Vzo verstuurt -in principe- eens per drie maanden een nieuwsbrief met daarin de jongste ontwikkelingen bij de bewonersondernemingen. U kunt een abonnement op deze nieuwsbrief nemen: klik hier voor de nieuwsbrief van het Vzo.

Volgende vergadering Vzo

informatie volgt spoedig