f

Veelgestelde vragen over de coronamaatregelen (faq)

Op de site van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is actuele informatie te vinden over o.a. de maatregelen rond het covid-19 virus, ook kunt u in het Overzicht FAQ Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zoeken naar antwoorden op uw specifieke vraag.

Wijk- en buurtcentra moeten gesloten zijn maar mogen wel ruimte mogen bieden voor besloten activiteiten. Waarbij het dringende verzoek om zo min mogelijk verkeer te genereren. De deur is dus gesloten voor ‘’vrije inloop’’ ook mogen mensen zich niet in de openbare ruimte van het wijkcentrum verzamelen. 

Pagina 13 van de Noodverordening: Voorts geldt dat bij gebouwen waarin meerdere functies aanwezig zijn, zoals een buurthuis, slechts die delen geopend mogen zijn die uitdrukkelijk in het tweede lid van het verbod zijn vrijgesteld. Dat betekent bijvoorbeeld dat in een gebouw met horeca en een nagelstudio, de horeca dicht moet zijn en de stylist(e) zijn of haar werk mag doen. 

 Gisteren stelden jullie diverse vragen, hieronder een reactie op basis van de noodverordening van 4 november 2020 

Jongeren

De vraag is welke functies doorgang kunnen hebben. Mogen activiteiten voor kinderen wel doorgang hebben in de wijkcentra. Denk aan dansles en de jongerenhuiskamer? Of de reguliere gymles
Kinderen verzamelen zich buiten en worden door één begeleider meegenomen naar de desbetreffende ruimte en gaan ook tegelijkertijd weer weg. Ouders komen niet in het pand.
  1. Artikel 2 h: een locatie voor activiteiten van een jeugdvereniging tot en met 17 jaar, waaronder begrepen verenigingen voor scouting, cultuur, kunst, en sport;
  2. Artikel 2.1.a j: gebruik van gebouwen voor scouting-, cultuur-, kunst- sport en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar;
Conclusie: activiteiten voor kinderen mogen plaatsvinden. Ook de huiskamers mits het om een specifieke activiteit gaat. Dus geen inloop van jongeren.

Dagbesteding

Mag besloten dagbesteding plaatsvinden?
Ook hier geldt dat deelnemers buiten worden opgewacht en als één groep naar binnen gaan.
  1. Artikel 2u: een locatie waar besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen;
  2. Pagina 14 Noodverordening: Dus niet op een buurt- of wijkhuis in beheer bij de overheid. Die blijven gesloten, tenzij in die buurthuizen bijvoorbeeld sprake is van dagbesteding als bedoeld in onderdeel u.
Conclusie: dagbesteding mag plaatsvinden

Onderwijs

Mogen onderwijsactiviteiten plaatsvinden, bijvoorbeeld taalles van het wijkleerbedrijf en/of het ROC?
De doorgang van onderwijs hangt af van de doelgroep. Is deze kwetsbaar, is continuïteit van onderwijs belangrijk. Indien het bij de studenten om een kwetsbare groep gaat en het onderwijs is een vorm van dagbesteding is dit toegestaan op basis van onderstaande
  1. Pagina 13 van de noodverordening: Voorts geldt dat bij gebouwen waarin meerdere functies aanwezig zijn, zoals een buurthuis, slechts die delen geopend mogen zijn die uitdrukkelijk in het tweede lid van het verbod zijn vrijgesteld. Dat betekent bijvoorbeeld dat in een gebouw met horeca en een nagelstudio, de horeca dicht moet zijn en de stylist(e) zijn of haar werk mag doen.
  2. Lid 2.2 U biedt de volgende uitzondering: een locatie waar besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen; Gaat het bij jullie specifiek om het wijkleercentrum? Is er iets te organiseren met de ingang via het Dalton College? Het klaslokaal dient dan als zelfstandige ruimte. Studenten lopen niet door het wijkcentrum, komen via het Dalton binnen en blijven in hun lokaal. (De vraag is ondermeer afkomstig van Mare Nostrum)
  3. Pagina 8 FAQ: V: Wat wordt verstaan onder ‘zelfstandige ruimte’? A: Het begrip zelfstandige ruimte moet stringent worden uitgelegd. In ieder geval dient de ruimte dus de beschikking te hebben over een eigen ingang en een eigen uitgang, gescheiden bezoekersstromen tussen de zalen zijn daarmee mogelijk. Een aparte zaal is een zelfstandige ruimte. Er geldt dan dus 30 personen per zaal. Daarbij moeten de bezoekersstromen van en naar die zalen gescheiden zijn. Een ruimte die met schotten of schermen in twee of meer delen is verdeeld is nog steeds één ruimte. Dus afschermen levert geen zelfstandige ruimte op.
  4. Pagina 14 Noodverordening: Zalenverhuur aan erkende onderwijsinstellingen voor onderwijsactiviteiten is wel toegestaan.
Conclusie: Helaas niet eenduidig te beantwoorden. Richtlijn zou kunnen zijn dat wanneer het om kwetsbare groepen gaat en de 1,5 m in acht gehouden kan worden het door kan gaan.

Gezondheid

Mag bloedafname en de griepvaccinatie plaatsvinden in de wijkcentra?
  1. Pagina 14 noodverordening: Ook mogen zorginstellingen gebruik maken van andere (gesloten) locaties. Stichting Sanquin Bloedvoorziening kan bijvoorbeeld wel gebruik maken van enkele voorzieningen (zoals stroom en toilet) van sportclubs en eet- en drinkgelegenheden voor het afnemen van bloed. De inrichting blijft dan voor het overige publiek gesloten. Hetzelfde geldt voor het gebruik van een gebouw voor griepvaccinaties.
Conclusie: bloedafname en griepvaccinaties kunnen plaatsvinden in het wijkcentrum.

Kerken

Mag de kerk zondagochtend gebruik maken van het wijkcentrum?
  1. Artikel 5 noodverordening: De uitzondering doet niet af aan de dringende oproep van het kabinet om erediensten (waaronder de reguliere kerkdienst en het vrijdagmiddaggebed) tot een minimum te beperken en waar mogelijk digitaal uit te zenden zodat mensen op afstand de dienst kunnen volgen.
Conclusie: gezien de dringende oproep hebben wij als gemeente het standpunt dat kerkelijke diensten de komende twee weken niet mogen plaatsvinden in het wijkcentrum