f

Veelgestelde vragen over de coronamaatregelen (faq)

Richtlijnen wijk- en buurtcentra
Buurthuizen, net als dorpshuizen en wijkcentra, zijn dicht voor publiek. Dat betekent dat zij gesloten zijn voor vrije inloop. Een buurthuis, dorpshuis of wijkcentrum mag wel activiteiten organiseren, maar alleen voor maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare personen. Dit is bijvoorbeeld dagbesteding voor ouderen, (kwetsbare) jongeren, mensen met een beperking en dak- en thuislozen. Of voor mensen met psychische problemen of die eenzaam zijn. Individuele ondersteuning voor kwetsbare personen in buurthuizen kan ook doorgaan. Denk aan schuldhulpverlening, sociaal raadsliedenwerk en maatschappelijk werk. Dit zijn 1 op 1 gesprekken. Bij de besloten activiteiten is 1 persoon van het buurthuis aanspreekpunt. De mensen die meedoen melden zich vooraf aan. Ook is er een gezondheidscheck voor iedereen. De buurthuizen volgen tijdens de activiteiten de basisregels die voor iedereen gelden. (bron Rijskoverheid)

Wat betekent de verruiming m.b.t. onderwijs en contactberoepen?
Onderstaande is gebaseerd op de tijdelijke regeling maatregelen Covid19 wetten.nl - Regeling - Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 - BWBR0044416 (overheid.nl) Artikel 4.a1. Sluiting publieke plaats. Uitzonderingen:
  • aa. locaties waar een contactberoep, voor zover toegestaan op grond van artikel 6.8, wordt uitgeoefend;
  • JJ. locaties die worden gebruikt voor onderwijsactiviteiten door instellingen voor voortgezet onderwijs.
  • locaties voor het behalen van praktijkcertificaten van proeven van praktische bekwaamheid die benodigd zijn voor de uitoefening van een beroep op bedrijf, uitsluitend voor die functie; (staat in Faq)
Standpunt m.b.t. onderwijs in wijk- en buurtcentra
Vanaf 1 maart is er verruiming voor het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroeps onderwijs (mbo). Scholen die ook voor de lockdown gebruik maakten van een ruimte in een wijkcentrum kunnen dit nu blijven doen. Het publieke deel van het wijkcentrum blijft gesloten. Let op: de verruiming geldt niet voor volwasseneducatie. Voortgezet onderwijs mag op basis van deze bepaling dus gebruik maken van o.a. de buurt- en wijkcentra. Opvallend is dat in de regels niet specifiek het Mbo staat vermeld. Maar bovenstaande is ook van toepassing op bijvoorbeeld het Wijkleercentrum in Mare Nostrum.

Standpunt m.b.t. contactberoepen in wijk- en buurtcentra
Formeel mogen enkel de praktijkruimtes van de contactberoepen open en moet het buurt- en wijkcentrum dicht blijven. Dat lijkt ons echter niet werkbaar. Dus wordt het wel toegestaan dat ondernemers die hun praktijkruimte in een wijkcentrum hebben, deze in gebruik nemen. (het gaat dus niet om nieuwe huurders). Indien mogelijk graag zoveel mogelijk alleen de route naar praktijkruimten van de contactberoepen bereikbaar maken en de andere delen van het wijkcentrum af te schermen. Vrije inloop mag tenslotte niet. En het betreft dus enkel de contactberoepen die staan opgenomen in artikel 6.8.

Wat zijn kwetsbare groepen/kwetsbare personen?
Een buurthuis, dorpshuis of wijkcentrum mag activiteiten organiseren, maar alleen voor maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare personen. Dit is bijvoorbeeld dagbesteding voor ouderen, (kwetsbare) jongeren, mensen met een beperking en dak- en thuislozen. Of voor mensen met psychische problemen of die eenzaam zijn.

Mogen 1 op 1 gesprekken worden gevoerd in het buurthuis voor bijvoorbeeld schuldhulpverlening?
Individuele ondersteuning voor kwetsbare personen in buurthuizen kan ook doorgaan. Denk aan schuldhulpverlening, sociaal raadsliedenwerk en maatschappelijk werk. Dit zijn 1 op 1 gesprekken.

Mogen zelfhulpgroepen plaatsvinden in het buurthuis? Zoals mensen met eetstoornissen en alcoholverslaving
Ja, dit valt onder een kwetsbare groep. Deze activiteit is echter ook vanuit huis (digitaal/telefonisch) te doen, dus dat wordt nadrukkelijk geadviseerd.

Kunnen de huiskamers van de buurthuizen open blijven
Nee, de vrije inloop moet gesloten blijven. Het buurthuis is enkel open voor georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen. Wanneer het kwetsbare jeugd betreft is een 1 op 1 gesprek of een georganiseerde activiteit mogelijk. Er wordt alleen op afsprak gewerkt, vooraf is er een gezondheidscheck en er wordt 1,5 m afstand gehouden.

Mogen in de wijkcentra onderwijsactiviteiten voor inburgering plaatsvinden
Nee dit mag niet. Het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het MBO, HBO en WO zullen middels afstandsonderwijs plaatsvinden. Deze maatregel geldt ook voor alle overige onderwijs-, training- en educatieve activiteiten, waarvoor geen uitzonderingen gelden. Het is de verantwoordelijkheid van de onderwijs.

Een buurthuis, dorpshuis of wijkcentrum mag activiteiten organiseren, maar alleen voor maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare personen. Dit is bijvoorbeeld dagbesteding voor ouderen, (kwetsbare) jongeren, mensen met een beperking en dak- en thuislozen. Of voor mensen met psychische problemen of die eenzaam zijn. Bovenstaande zijn landelijke richtlijnen, deze zullen ook in Alkmaar leidend zijn. Het standpunt van de gemeente is dat we kritisch blijven, onszelf de vraag blijven stellen of er voor de periode van 5 weken een alternatief mogelijk is. Van de wijkcentra die ik tot nu toe sprak, begreep ik dat er heel zorgvuldig een afweging wordt gemaakt. Dit zal niet altijd gemakkelijk zijn want er is helaas geen strakke definitie. Godsdienstige bijeenkomsten mogen niet in de wijkcentra plaatsvinden. De Rijksoverheid geeft het volgende aan: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/locaties Daarin staat dat buurthuizen dicht moeten zijn voor publiek, tenzij er sprake is van dagbesteding voor kwetsbare groepen etc.