Placeholder image

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u mogelijk een antwoord op uw vraag, staat uw vraag er niet bij, laat het weten aan het Vzo (zie contactpagina). Als de vraag belangrijk is voor alle bezoekers wordt hij toegevoegd aan de vragen én antwoorden op deze pagina.

Vzo staat voor VoorZittersOverleg Het Vzo is een samenwerkingsverband van wijk- en buurthuizen, ontmoetingscentra, bewonersondernemingen in Alkmaar. In het Vzo komen de voorzitters periodiek bijeen om te praten over- en te zoeken naar mogelijkheden om samen te werken, om gezamenlijk oplossingen voor vraagstukken te vinden én om van elkaar te leren. Op dit moment zijn actuele onderwerpen: Rapportage (tellen en vertellen), Jongerenwerk, Samenwerken op het gebied van sociaal-cultureel werk en Samenwerking in Alkmaar Noord. Bijkomend voordeel van het overleg is dat gemeente Alkmaar en andere instanties bij het overleg kunnen aanschuiven en zo de vertegenwoordigers van wijk- buurtcentra, ontmoetingscentra, bewonersondernemingen, tegelijkertijd kunnen bereiken.
Nee het Vzo is geen rechtspersoon (stichting/vereniging/...), maar een samenwerkingsverband waar de deelnemers op vrijwillige basis aan deelnemen.
Een bewonersonderneming is een wijk- of buurtgerichte organisatie van bewoners, die zich richt op de instandhouding en verbetering van het sociale klimaat én de economie van uw buurt/wijk (definitie website gemeente Alkmaar) Met de naam 'Bewonersonderneming' wordt onderstreept dat het een wijkvoorziening is van en voor de bewoners van de wijk/buurt.
Er zijn niet echt verschillen, de 'oude' namen staan voor voorzieningen voor bewoners in wijk en buurt, dat geldt ook voor de bewonersonderneming. Door de naam bewonersonderneming te gebruiken wordt het principe 'van en voor bewoners' extra onderstreept.
Als u een presentatie wil geven kunt u contact opnemen met de secretaris van het Vzo (zie contact). Het dagelijks bestuur van het Vzo beoordeelt aan de hand van de door u verstrekte informatie of het onderwerp geschikt is voor het Vzo. Als het antwoord daarop ja is worden datum, tijdstip en spreektijd vastgelegd.
In principe zijn er vier bijeenkomsten per jaar, daarnaast wordt er door de leden gewerkt in aparte werkgroepen. Op de homepage van deze website ziet u steeds de datum van het eerstvolgende overleg.