f

Veelgestelde vragen over de coronamaatregelen (faq)

Wat zijn kwetsbare groepen/kwetsbare personen?
Een buurthuis, dorpshuis of wijkcentrum mag activiteiten organiseren, maar alleen voor maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare personen. Dit is bijvoorbeeld dagbesteding voor ouderen, (kwetsbare) jongeren, mensen met een beperking en dak- en thuislozen. Of voor mensen met psychische problemen of die eenzaam zijn.
Mogen 1 op 1 gesprekken worden gevoerd in het buurthuis voor bijvoorbeeld schuldhulpverlening?
Individuele ondersteuning voor kwetsbare personen in buurthuizen kan ook doorgaan. Denk aan schuldhulpverlening, sociaal raadsliedenwerk en maatschappelijk werk. Dit zijn 1 op 1 gesprekken.
Mogen zelfhulpgroepen plaatsvinden in het buurthuis? Zoals mensen met eetstoornissen en alcoholverslaving
Ja, dit valt onder een kwetsbare groep. Deze activiteit is echter ook vanuit huis (digitaal/telefonisch) te doen, dus dat wordt nadrukkelijk geadviseerd.
Kunnen de huiskamers van de buurthuizen open blijven
Nee, de vrije inloop moet gesloten blijven. Het buurthuis is enkel open voor georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen. Wanneer het kwetsbare jeugd betreft is een 1 op 1 gesprek of een georganiseerde activiteit mogelijk. Er wordt alleen op afsprak gewerkt, vooraf is er een gezondheidscheck en er wordt 1,5 m afstand gehouden.
Mogen in de wijkcentra onderwijsactiviteiten voor inburgering plaatsvinden
Nee dit mag niet. Het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het MBO, HBO en WO zullen middels afstandsonderwijs plaatsvinden. Deze maatregel geldt ook voor alle overige onderwijs-, training- en educatieve activiteiten, waarvoor geen uitzonderingen gelden. Het is de verantwoordelijkheid van de onderwijs.

Een buurthuis, dorpshuis of wijkcentrum mag activiteiten organiseren, maar alleen voor maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare personen. Dit is bijvoorbeeld dagbesteding voor ouderen, (kwetsbare) jongeren, mensen met een beperking en dak- en thuislozen. Of voor mensen met psychische problemen of die eenzaam zijn. Bovenstaande zijn landelijke richtlijnen, deze zullen ook in Alkmaar leidend zijn. Het standpunt van de gemeente is dat we kritisch blijven, onszelf de vraag blijven stellen of er voor de periode van 5 weken een alternatief mogelijk is. Van de wijkcentra die ik tot nu toe sprak, begreep ik dat er heel zorgvuldig een afweging wordt gemaakt. Dit zal niet altijd gemakkelijk zijn want er is helaas geen strakke definitie. Godsdienstige bijeenkomsten mogen niet in de wijkcentra plaatsvinden. De Rijksoverheid geeft het volgende aan: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/locaties Daarin staat dat buurthuizen dicht moeten zijn voor publiek, tenzij er sprake is van dagbesteding voor kwetsbare groepen etc.