Placeholder image

Nieuws van Vzo-deelnemers

Op deze pagina stellen deelnemers van het Vzo u op de hoogte van de ontwikkelingen bij hun bewonersonderneming/wijkcentrum/buurthuis.


Beschikbaar voor alle wijkcentra!

Klachtenregeling De Rietschoot.

 Het is belangrijk om bij een klacht of ontevredenheid dit zo snel mogelijk aan de orde te stellen. Daarom heeft Stichting Ontmoetingscentrum De Rietschoot per 1 oktober 2024 een externe vertrouwenspersoon in dienst en per 1 december 2024 een onafhankelijke klachtencommissie geïnstalleerd, die via een abonnement ook voor andere wijkcentra een klacht in behandeling kunnen nemen. 

 

De gehanteerde klachtenregeling is in te zien op de website van De Rietschoot, lees verder. Om gebruik te maken van de klachtenregeling van De Rietschoot door andere wijkcentra vraagt de Rietschoot een jaarlijkse vergoeding (abonnementsgeld) van 150 euro. Is er interesse neem dan contact op via de email info@rietschoot.nl


spaarvarken gevormd door stekkerdraad met daarb ij het logo van Mare Nostrum

Mare Nostrum vervangt alle lichtbronnen door led-lampen

Eind 2021 werd bij wijkcentrum Mare Nostrum een begin gemaakt met het vervangen van de oude lampen door led-verlichting. De foyer en de gangen waren als eerste aan de beurt.

In de komende weken (december 2024) wordt de rest van de verlichting vervangen door energiezuinige led-lampen. Dat betekent dat Mare Nostrum letterlijk energiebewust het nieuwe jaar ingaat.

Mare Nostrum heeft prioriteit aan dit project gegeven enerzijds omdat de energieprijzen de pan uit rijzen, anderzijds omdat we als bewoner van een een gemeentelijk gebouw het voorbeeld moet geven als het gaat om de energietransitie. Mare Nostrum heeft de gemeente gevraagd (en dat is ook feitelijk de wettelijke plicht van de gemeente) de overstap naar led-lampen te financieren. De gemeente heeft nog niet positief gereageerd op het financieringsverzoek van Mare Nostrum.

Door het uit eigen middelen vervangen van de lichtbronnen moet Mare Nostrum pas op de plaats maken bij het verwezenlijken van andere noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw. Mare Nostrum hoopt (en rekent er een beetje op) dat de gemeente, met terugwerkende kracht, haar verantwoordelijkheid zal nemen. Ga naar de website van Mare Nostrum